Eksenel Kuvvet Taşıyan Elemanlar

Eksenel Kuvvet Taşıyan Elemanlar

Ahşap yapılarda eksenel kuvvet taşıyan elemanlar çekme çubukları ve basınç çubuklarıdır.


Çekme çubukları

Boyuna ekseni doğrultusunda çekme kuvveti taşıyan bu çubuklar genellikle kafes kiriş elemanı tarzında karşımıza çıkarlar.
Basınç çubukları

Boylama ekseni doğrultusuna paralel ve bu doğrultu üzerinde bulunan basınç kuvvetine maruz elemanlara basınç çubukları denir. Bunlar kafes kiriş elemanı ve yapıların kolonu şeklinde kullanılmaktadırlar.